Poistenie

Každé prihlásené vozidlo, musí byť v zmysle zákona poistené proti škodám spôsobeným iným účastníkom cestnej premávky.

Všetky vozidlá sú už pri našom prevzatí poistené v rámci nákladnej dopravy proti odcudzeniu, poškodeniu či akejkoľvek škode spôsobenej tretej osobe.

Naša spoločnosť spolupracuje s viacerými poisťovacími spoločnosťami a preto Vám môžeme ponúknuť v aktuálnom čase najvýhodnejšie, tak zákonné, ako aj havarijné poistenie na Slovenskom trhu

Pred odovzdaním vozidlo poistíme podľa vašich požiadaviek u týchto poistných partnerov:

Komunálna poisťovňa, a. s.
KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s.
Česká poisťovňa – Slovensko, a. s.
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
AXA poišťovna a.s.
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Groupama poisťovňa, a.s.
Union poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
UNIQA, a. s.